Zasebne in javne gospodarske družbe – zbiralci odpadnih olj in masti, po podatkih Agencije RS za okolje, preko 80% zbranega odpadnega olja izvozijo v tujino. Praviloma ga prodajo rafinerijam v sosednji Avstriji in Nemčiji, ki iz odpadnega olja proizvajajo biodizel. Res pa je tudi, da v Sloveniji trenutno ni predelovalca, ki bi bil zmožen predelati večje količine omenjene surovine v biodizel, ki je izjemno koristno in profitabilno biogorivo. Zaradi navedenega Slovenija izgublja bitko v doseganju Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o pospeševanju rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v sektorju prevoza. V skladu z direktivo bi namreč Slovenija že ta trenutek morala dosegati določen delež biogoriv v gorivih za transport, v tem trenutku pa je zgolj na tretjini teh vrednosti. Po drugi strani pa številna slovenska podjetja biodizel uvažajo iz Avstrije, zaradi visoke cene in posledično majhnih količin, pa le-ta praktično ni dosegljiv za slovenske potrošnike.


Po podatkih Agencije RS za okolje se preko 80% zbranega odpadnega jedilnega olja izvozi v tujino.


Prav zaradi tega smo se odločili, da v socialnem podjetju BOLJE presekamo ta navidez začarani krog ter del odpadnega jedilnega olja obdržimo v Sloveniji. Iz odpadnega jedilnega olja, ki je izjemno uporabna surovina, želimo kot praktično edini v Sloveniji izdelovati tržno zanimive ekološke produkte in energente, ki so okolju bolj prijazni kot obstoječi. Na ta način želimo ustvariti nova delovna mesta za najtežje zaposljive osebe, poleg tega pa vsaj nekoliko prispevati k večji samozadostnosti Slovenije s pogonskimi biogorivi in znižanju emisij toplogrednih plinov v ozračje, s tem pa izboljšati življenjske pogoje za ljudi in živali. Z ustvarjenimi prihodki, bomo v skladu z našim poslanstvom ter področno zakonodajo sofinancirali nosilne in spremljevalne programe humanitarne organizacije Ozara Slovenija, sicer ustanoviteljice socialnega podjetja BOLJE, ter razvijali in nadgrajevali našo socialno-podjetniško idejo.


Kot edini v Sloveniji bomo iz odpadnega jedilnega olja izdelovali tržno zanimive ekološke produkte in energente, ki so okolju bolj prijazni kot obstoječi.

S predelavo odpadnega jedilnega olja želimo ustvariti nova delovna mesta za najbolj ranljive skupine prebivalstva.


Velik del pozornosti bomo namenili oblikovanju podobe našega podjetja in naših produktov (z različnimi družbenimi akcijami, ambasadorji, všečno grafično podobo...) ter odnosi z javnostmi, saj menimo, da sta to eni izmed ključnih predpostavk za uspeh naše socialno-podjetniške ideje. Še več, menimo, da bodo z oblikovanjem prave in zanimive »zgodbe« veliko pridobili tudi naši cenjeni partnerji, podporniki ter stranke. Veliko energije nameravamo usmeriti tudi v boljšo ozaveščenost javnosti o nevarnostih neustreznega ravnanja z odpadnimi jedilnim olji in mastmi ter v povečanje družbene sprejetosti biodizla in zelene električne energije. Obenem pa želimo pokazati in dokazati, da je lahko socialno-podjetniška ideja to, kar mora biti – socialna in podjetna. Prav zaradi tega računamo na velik posluh osrednjih slovenskih medijev, skupaj s katerimi želimo graditi skupno zgodbo o uspehu.


Veliko energije nameravamo usmeriti tudi v boljšo ozaveščenost javnosti o nevarnostih neustreznega ravnanja z odpadnimi jedilnim olji in mastmi ter v povečanje družbene sprejetosti biodizla in zelene električne energije.