ROTO d.o.o.

Skupino ROTO predstavlja 10 družb s proizvodnjo v štirih evropskih državah. Družba je v zasebni lasti in že preko 35 let prisotna na domačem in tujem tržišču kot uspešen proizvajalec izdelkov iz plastičnih mas in zanesljiv poslovni partner. Z več kot 4000 izdelki do volumna 25m³ in letno predelavo preko 3 mio kg polimerov spadajo med vodilna podjetja, s proizvodnjo po tehnologiji rotomolding v Evropi. Družbe v skupini beležijo rast letnih prihodkov preko 20%, kar je rezultat neprestanega razvoja izdelkov, vlaganja v sodobne proizvodne zmogljivosti ter uspešne prodaje na vseh kontinentih. ROTO d.o.o. je socialno podjetje BOLJE d.o.o., so.p., podprlo s cenovno ugodnim nakupom lovilca maščob, potrebnega za okolju prijazno odvajanje odpadnih voda iz prostorov, kjer bo v kratkem potekala inovativna predelava odpadnega jedilnega olja.

AHA Plastik d.o.o.

AHA Plastik d.o.o. je vodilni izdelovalec plastične embalaže za industrijske izdelke v Sloveniji. Njihova blagovna znamka temelji na več kot 50-letni tradiciji, ki jo nadgrajujejo z novimi tehnologijami in metodami dela. S tehnologijo pihanja izdelujejo sode, ročke, ročke za rezervno gorivo in plastenke v velikosti od 1l do 150l, poleg tega izdelujejo tudi rezervoarje za različne tekočine. S tehnologijo brizganja pa izdelujejo okrogla, ovalna, pravokotna in cilindrična vedra od 0,5l do 30l, različne zaboje, košaro za kmetijstvo, kompostnik ter druge izdelke. AHA Plastik d.o.o. podpira socalno podjetje BOLJE d.o.o., so.p., s cenovno ugodnim nakupom sodov za zbiranje organskih odpadkov.

Šolski center Celje

Šolski center Celje je sodoben izobraževalni center, ki izobražuje za potrebe gospodarstva v širši celjski regiji in za študij v višjih, visokih strokovnih ter univerzitetnih programih. Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, ki je del Šolskega centra, je izvajalec raziskovalne naloge za socialno podjetje BOLJE d.o.o., so.p., katere cilj bo izdelava postopka za predelavo odpadnega jedilnega olja v inovativne in okolju prijazne produkte.

Zavod Viva

Zavod Viva je bil ustanovljen s ciljem prebujanja potenciala za boljše življenje v Sloveniji. Svoje delovanje usmerja v ustvarjanje povezav med civilno družbo, zasebnim sektorjem ter mediji. V ta namen iščejo in sooblikujejo inovativne tehnološke rešitve za izzive prihodnosti, zagovarjajo nove modele medijskega sodelovanja in aktivno podpirajo organizacijo aktivnosti, katerih cilj je konstruktivna izmenjava idej.

Eko line trade d.o.o.

Leta 1998 je kot plod dolgoletnih želja začelo z delovanjem podjetje EKO LINE TRADE d.o.o. s proizvodnimi prostori v Škofji vasi pri Celju. Prvi izdelki lastne proizvodnje so bili predvsem manjši kovinski kontejnerji in drugi manjši kovinski izdelki. Iz leta v leto pa se je na trgu pokazala potreba po kvalitetnem domačem proizvajalcu tudi večjih kovinskih zabojnikov (abrolov), kovinskih konstrukcij po naročilu in mobilnih ter stacionarnih (fiksnih) stiskalnic za komprimiranje različnih vrst odpadkov (komunalnih, odpadne embalaže, lesenih palet itd.). V želji po izboljšanju kvalitete izdelkov in storitev so v letu 2003 pridobili tudi mednarodno veljaven certifikat kakovosti CE. Po dvanajstih letih uspešnega poslovanja si je podjetje na slovenskem in tujih trgih ustvarilo dober ugled in veliko zadovoljnih poslovnih partnerjev po Sloveniji in tujini. Eko line trade d.o.o. je socialno podjetje BOLJE podporlo s cenovno ugodnim nakupom abrol kontejnerja.

Kaj počnemo

V socialnem podjetju BOLJE izvajamo naslednje storitve za javne zavode in gostince:

Spoznajte BOLJE

Socialno podjetje BOLJE je ustanovljeno v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu. Vsak tretji zaposleni v podjetju sodi v kategorijo najtežje zaposljvih oseb. Ustvarjene prihodke nad odhodki namenjamo izključno za razvoj podjetja ter novih dejavnosti, odpiranje novih delovnih mest ter podpiranje humanitarne organizacije Ozara Slovenija, sicer ustanoviteljice našega socialnega podjetja. Preberite več

Socialno podjetništvo

Prepričani smo, da je socialno podjetništvo pravi odgovor na trenutno ekonomsko ureditev, od katere ima praviloma korist le ozek krog ljudi in v katerem tisti, ki dejansko ustvarjajo dobiček, nimajo vpliva na njegovo delitev. Preberite več