Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe

Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe je zasebni finančni sklad namenjen financiranju in razvoju družbenega podjetništva ter družbenih inovacij. Poslanstvo Sklada 05 je financiranje, razvoj in podpora socialno podjetniških ter družbeno učinkovitih programov, projektov in dejavnosti organizacij civilne družbe, nevladnih organizacij, organizacij socialne ekonomije, socialnih podjetij ter dejavnosti drugih subjektov in posameznikov. Sklad 05 podpira socialno podjetje BOLJE d.o.o., so.p. z informiranjem in svetovanjem pri iskanju potencialnih vlagateljev.

SPIRIT Slovenija

SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma je izvajalska inštitucija, ki na področju podjetništva, tehnološkega razvoja, inovativnosti, tujih neposrednih investicij, internacionalizacije in promocije slovenskega gospodarstva ter Slovenije kot turistične destinacije trajnostno zagotavlja rast in razvoj slovenskega gospodarstva. SPIRIT Slovenija je predstavnikom socialnega podjetja BOLJE d.o.o, so.p., omogočila brezplačno udeležbo v mentorskem programu.

Impact HUB Vienna

Impact HUB Vienna je skupnost, sestavljena iz socialnih podjetij, ki obravnavajo tako lokalno kot tudi globalne izzive. Njihovi člani so podjetniki, socialni vlagatelji, samostojni podjetniki, pravniki, aktivisti, kreativci, umetniki, svetovalci, trenerji in številni drugi. Impact HUB Vienna je izvajalec mentorskega programa, v katerega so vključeni predstavniki socialnega podjetja BOLJE d.o.o., so.p.

BIMAS d.o.o.

BIMAS d.o.o. je družba, ki se ukvarja z vzpostavitvijo uspešnih sistemov ločenega zbiranja odpadkov in dobavo za to potrebnih artiklov.S pomočjo nabranega znanja po EU in inovativnih idej aktivno sodelujejo pri vzpostavljanju smernic Slovenije pri nadgradnji in vzpostavitvi učinkovitega sistema ločenega zbiranja odpadkov. Specializirani so za sisteme zajema, odvoza in predelavo organske frakcije. Kot prvi so stopili na področje biološko razgradljivih in vodotopnih materialov, zaradi česar je podjetje danes zmožno ponuditi strokovnost, resnost, učinkovitost in cenovno ugodnost vseh njihovih proizvodov. Podjetje BIMAS d.o.o. pomaga socialnemu podjetju BOLJE d.o.o., so.p. pri nabavi biorazgradljivih materialov oz. njegovih aplikacij.

WEBO d.o.o.

  • Domžale
  • http://www.webo.si/
  • Trgovec na področju ekologije, požarne varnosti in civilne zaščite

Podjetje WEBO je bilo ustanovljeno 2. aprila 1992 v Ljubljani. Ustanovitelja sta bila Werner Kolodzi, ki je svoje dolgoletne izkušnje s področja ekologije prenesel v Slovenijo in Bojana Hrovatič. Svoje pionirsko delo na področju absorbcijskih in dekontaminacijskih sredstev sta v Sloveniji uspešno začela že leta 1990 in sicer s sanacijo razlitja kurilnega olja v Murglah. Ekološkemu programu pa so v zelo kratkem času dodali še vrsto ekskluzivnih zastopstev priznanih tujih proizvajalcev opreme s področja požarne varnosti in civilne zaščite. Z novim tržnim pristopom in dobrimi proizvodi se jim je uspelo povzpeti med največje in najuglednejše trgovce na področju ekologije, požarne varnosti in civilne zaščite v Sloveniji. Podjetje WEBO je socialno podjete BOLJE podprlo z donacijo absorbcijskega sredstva za pivanje odpadnega jedilnega olja.

Kaj počnemo

V socialnem podjetju BOLJE izvajamo naslednje storitve za javne zavode in gostince:

Spoznajte BOLJE

Socialno podjetje BOLJE je ustanovljeno v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu. Vsak tretji zaposleni v podjetju sodi v kategorijo najtežje zaposljvih oseb. Ustvarjene prihodke nad odhodki namenjamo izključno za razvoj podjetja ter novih dejavnosti, odpiranje novih delovnih mest ter podpiranje humanitarne organizacije Ozara Slovenija, sicer ustanoviteljice našega socialnega podjetja. Preberite več

Socialno podjetništvo

Prepričani smo, da je socialno podjetništvo pravi odgovor na trenutno ekonomsko ureditev, od katere ima praviloma korist le ozek krog ljudi in v katerem tisti, ki dejansko ustvarjajo dobiček, nimajo vpliva na njegovo delitev. Preberite več