OZARA Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja

OZARA Slovenija je nevladna, humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Z različnimi programi zagotavlja strokovno pomoč in podporo ljudem z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ljudem v duševni stiski in njihovim svojcem, poleg tega pa namenja skrb še ohranjanju in izboljšanju duševnega zdravja vseh prebivalk in prebivalcev R Slovenije. Posebno pozornost namenja tudi izobraževanju in založniški dejavnosti, svoje poslanstvo pa izpolnjuje s pomočjo sodelovanja s številnimi domačimi in tujimi institucijami in strokovnjaki. OZARA Slovenija ima svoj sedež v Mariboru, svojo dejavnost pa izvaja v 20. dislociranih enotah širom Slovenije. OZARA Slovenija je ustanoviteljica socialnega podjetja BOLJE d.o.o., so.p.

Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje

  • Ljubljana
  • www.ess.gov.si
  • Posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena izmed glavnih ustanov na trgu dela v Sloveniji. V pravnem smislu je samostojna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za celotno območje Republike Slovenije. Storitve Zavoda so namenjene vsakomur, ki je brezposeln, osebam, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, delodajalcem, strokovne institucije in izvajalci programov zaposlovanja, javnost in socialni partnerji. Zavod podpira naše delovanje preko sofinanciranja programa javnih del.

Mestna občina Maribor

Mestna občina Maribor, ki je ustanoviteljica številnih javnih zavodov - naših strank na širšem območju Maribora, podpira delovanje našega socialnega podjetja s sofinanciranjem programa javnih del oz. stroškov dela dveh vključenih oseb.

Mestna občina Ljubljana

Mestna občina Ljubljana, ki je ustanoviteljica številnih javnih zavodov - naših strank na širšem območju Ljubljane, podpira delovanje našega socialnega podjetja s sofinanciranjem programa javnih del oz. stroškov dela ene vključene osebe.

Kmetijski inštitut Slovenije

Kmetijski inštitut Slovenije je vodilna raziskovalna inštitucija na področju kmetijstva v Sloveniji. Celovito se ukvarja s problematiko sodobnega kmetijstva ter širi svoje delovanje na področje varstva okolja in ekologije. Je javni raziskovalni zavod, ki izvaja temeljne, uporabne in razvojne raziskave ter strokovne naloge v kmetijstvu, objavlja rezultate znanstveno-raziskovalnega, strokovnega in kontrolnega dela, opravlja naloge na podlagi pooblastil in akreditacij, preverja kakovost kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki se uporabljajo v kmetijstvu. Kmetijski inštitut Slovenije socialnemu podjetju BOLJE ključno pomaga pri razvoju lastnega postopka predelave odpadnega jedilnega olja v inovativne in okolju prijazne končne izdelke.

Kaj počnemo

V socialnem podjetju BOLJE izvajamo naslednje storitve za javne zavode in gostince:

Spoznajte BOLJE

Socialno podjetje BOLJE je ustanovljeno v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu. Vsak tretji zaposleni v podjetju sodi v kategorijo najtežje zaposljvih oseb. Ustvarjene prihodke nad odhodki namenjamo izključno za razvoj podjetja ter novih dejavnosti, odpiranje novih delovnih mest ter podpiranje humanitarne organizacije Ozara Slovenija, sicer ustanoviteljice našega socialnega podjetja. Preberite več

Socialno podjetništvo

Prepričani smo, da je socialno podjetništvo pravi odgovor na trenutno ekonomsko ureditev, od katere ima praviloma korist le ozek krog ljudi in v katerem tisti, ki dejansko ustvarjajo dobiček, nimajo vpliva na njegovo delitev. Preberite več