Skupaj s družbeno in okoljsko odgovornim trgovskim podjetjem načrtujemo izvedbo nacionalnega projekta, namenjenega ozaveščanju javnosti o odgovornem ravnanju z odpadnim oljem, ki nastaja v gospodinjstvih. S projektom jih želimo pouči o posledicah neustreznega ravnanja s tem odpadkom, jih informirati o možnosti ustrezne oddaje v zbirnih centrih komunalnih podjetij ter jih na različne načine spodbuditi, da to tudi dejansko storijo. Na možnost oddaje odpadnega olja bomo simbolično opozorili z začasno – največ enomesečno namestitvijo prilagojenih posod za zbiranje odpadnega olja v poslovalnicah podjetja. Skupaj bomo pripravili tudi posebno spletno stran, na kateri bodo poleg številnih zanimivih informacij na voljo tudi podatki o lokacijah vseh zbirnih mest za oddajo tega odpadka v Sloveniji. Sočasno bomo v osnovnih šolah organizirali brezplačne delavnice, na katerih bomo učence seznanili s problematiko odpadnih jedilnih olj. Projekt, ki ga bo mogoče v celoti izvesti le ob podpori 33. komunalnih podjetij, bo na poseben način podprl priznani in vsem dobro poznani glasbenik Adi Smolar, ki bo v ta namen pripravil zanimivo, zabavno, a hkrati zelo poučno pesem na to temo.


Z začasno postavitvijo sodov za zbiranje odpadnega jedilnega olja v poslovalnicah trgovskega podjetja želimo javnost spodbuditi k oddaji tega odpadka v zbirnih centrih javnih komunalnih podjetij tudi po izteku akcije.


Seznam komunalnih podjetij, podpornikov projekta

Na seznamu so navedena vsa tista komunalna podjetja, ki so do dne 6.3.2017, podprla projekt ozaveščanja javnosti o ustrezni oddaji odpadnega jedilnega olja.

Zap. številka Naziv podjetja Večinski lastnik Število poslovalnic
1 Javno podjetje Snaga MO Ljubljana 16
2 Javno podjetje Simbio MO Celje 4
3 JP Komunala Ilirska Bistrica O Ilirska Bistrica 1
4 JP Komunala Črnomelj O Črnomelj 1
5 JP Okolje Piran O Piran 1
6 JP Komunala Zagorje O Zagorje ob Savi 1
7 Javne službe Ptuj, Komunalno podjetje Ptuj MO Ptuj 2
8 OKP Rogaška Slatina O Rogaška Slatina 1
9 JP Komunala Trbovlje O Trbovlje 1
10 JEKO-IN, Javno komunalno podjetje O Jesenice 2
11 Javno komunalno podjetje LOG O Ravne na Kor. 2
12 KSP d.d. Sežana O Sežana 1
13 Komunala Novo mesto MO Novo mesto 3
14 Komunala Kranj MO Kranj 3
15 Saubermacher & Komunala Saubermacher Slovenija & MO M. Sobota 4
16 EKO PARK d.o.o. Lendava O Lendava 1
17 Komunala Trebnje O Trebnje 1
18 JP Komunala Slovenj Gradec MO Slovenj Gradec 1
19 Komunala Nova Gorica MO Nova Gorica 3
20 JKP Slovenske Konjice O Slovenske Konjice 1
21 Loška komunala d.d., Škofja Loka koncesionar v O Škofja Loka 1
22 Družba PUBLICUS d.o.o. koncesionar v O Kamnik 1
23 Komunalno in gradbeno podjetje KOSTAK koncesionar v O Krško 1
24 Javno komunalno podjetje Prodnik O Domžale 1
25 Komunala Slovenska Bistrica O Slovenska Bistrica 1
26 PUP-Saubermacher d.o.o. koncesionar v MO Velenje 2
27 Komunala Izola O Izola 1
28 Snaga Maribor MO Maribor 8

Vsem sodelujočim komunalnim podjetjem se za podporo najlepše zahvaljujemo, preostale pa vabimo, da z njihovo pomočjo naredimo projekt uspešen, odmeven in vseslovenski.