Socialno podjetje BOLJE in Slovensko društvo za zaščito voda bosta ob podpori trgovskega podjetja TUŠ pripravila devet zanimivih ozaveščevalnih dogodkov, s katerimi želita problematiko zavrženega odpadnega jedilnega olja in posledic tega početja na okolje slovenski javnosti predstaviti na izviren, poučen in zabaven način. Obiskovalce TUŠ-evih hipermarketov bodo preko nagradnih vprašanj, kolesa sreče, informativnih zloženk, video projekcij ter informativnih samostoječih panojev skušala opozoriti na največkrat neustrezno ravnanje s tem odpadkom ter jih spodbuditi, da ga ne zlivajo v kuhinjski odtok ali na kompost, temveč odnesejo v najbližji zbirni center.

Mimoidočim bodo predstavili še inovativno in zabavno rešitev, s pomočjo katere si bodo lahko iz olja, ki jim doma ostaja po cvrtju, izdelali naravno in lepo dišečo svečo, s tem pa na najlepši možni način poskrbeli za reciklažo tega odpadka. Pozabili pa ne bodo niti na najmlajše, saj bodo zanje pripravili delavnico izdelovanja pisanih dišečih sveč iz odpadnega jedilnega olja, ki bodo ostale v njihovi lasti. V Planetu TUŠ Maribor in Planetu TUŠ Celje bo njihov dober namen podprl znani kantavtor Adi Smolar, ki bo odigral nekaj svojih najbolj znanih pesmi, obenem pa bo na njemu značilen način spregovoril še o obravnavani problematiki.

Projekt, ki poteka pod sloganom VARUJMO VODO IN OKOLJE - POSKRBIMO ZA ODPADNO OLJE, organizirajo socialno podjetje BOLJE, TUŠ in Slovensko društvo za zaščito voda. projekt podpira pet javnih komunalnih podjetij in znane Slovenke in Slovenci.

Vsa gospodinjstva, ki se znova in znova sprašujejo, kam z odsluženim odpadnim oljem po pripravi hrane, pa vabijo, da ga na dan dogodka oddajo v namenski zbiralnik, ki bo posebej za ta namen postavljen na kraju dogajanja. Dostavijo lahko katerokoli količino tega odpadka, pri čemer morajo paziti, da se le-ta nahaja v skrbno zaprti plastenki ali drugi primerni embalaži. Ker bo zbrano količino odkupilo in predelalo socialno podjetje BOLJE, sredstva pa namenilo Slovenskemu društvu za zaščito voda, bodo s tem okolju prijaznim dejanjem podprli prizadevanja organizatorjev, za katerega se jim bodo oddolžili s posebnim darilom.

Dobre tri ure trajajoči dogodki bodo potekali na naslednjih lokacijah:

Vabljeni, da obiščete katerega izmed dogodkov ter podprete prizadevanja organizatorjev za čistejše vode in okolje ter lepši jutri vseh živih bitij.


S projektom želimo gospodinjstva spodbuditi k bolj skrbnemu ravnanju s tem za okolje nevarnim odpadkom ter k njegivi oddaji v zbirnih centrih javnih komunalnih podjetij tudi po izteku akcije.


Seznam komunalnih podjetij, podpornikov projekta

Zap. številka Naziv podjetja Večinski lastnik
1 Javno podjetje Snaga MO Ljubljana
2 Javno podjetje Simbio MO Celje
3 Komunala Kranj MO Kranj
4 Javno komunalno podjetje Prodnik O Domžale
5 Snaga Maribor MO Maribor

Vsem sodelujočim komunalnim podjetjem se za podporo najlepše zahvaljujemo!