Socialno podjejte BOLJE, družba za odgovorno ravnanje z odpadki, d.o.o., so.p. (v nadaljevanju BOLJE) spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek spletne strani BOLJE, skrbno varovalo in jih brez vaše privolitve ne bo posredovalo tretji osebi oziroma jih uporabilo v druge namene. Ker obstajajo na spletni strani BOLJE določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na naše socialno podjetje, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

BOLJE se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varovalo podatke in zasebnost obiskovalcev spletnih strani BOLJE. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.

Vse informacije in gradiva na spletni strani BOLJE so informativne narave, vsi uporabniki jih uporabljajo na lastno odgovornost. Čeprav delujemo z največjo skrbnostjo pri zbiranju informacij, ki jih objavljamo na naši spletni strani, je naša kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake na informacijah popolnoma izključena. Vsebine dostopne na spletni strani BOLJE so avtorsko delo. Pri navajanju vsebin drugih avtorjev smo navedli vir in avtorja teksta. Prosimo vas, da pri morebitnem povzemanju in citiranju vsebin s spletne strani BOLJE ustrezno navedete vir na našo spletno stran.

BOLJE ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.