Namen operacije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je izdelava inovativnih sveč iz odpadnega jedilnega olja. Gre v mnogih pogledih »boljše« sveče, saj pri izgorevanju tvorijo bistveno manj emisij (zlasti CO2) kot parafinske sveče. Poleg tega v primerjavi s parafinskimi svečami zagotavljajo (do 30%) daljši čas gorenja ter so za razliko od slednjih popolnoma biorazgradljive. Po lastnostih so jim sicer podobne sveče, izdelane iz rastlinskih voskov: sojinim, palmovim, čebeljim… Ključna razlika med njimi pa je ta, da sveče iz odpadnega jedilnega olja predstavljajo obnovljiv vir - njihov izvor je namreč odpadek, katerega pridobivanje ne obremenjuje okolja kot našteti voski ter tako v nobenem pogledu ne posega v prehransko verigo. Poudariti je potrebno, da se z rabo naših sveč dejansko reciklira odpadek. Prav zaradi jih bomo skušali cenovno karseda približati kupcem, ki bodo z nakupom poleg reciklaže odpadnega olja podpirali še naše okoljske in preventivne programe, opisane v nadaljevanju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Eden izmed osnovnih ciljev in rezultatov operacije je povečanje deleža rastlinskih sveč iz obnovljivih virov – odpadkov, ter na ta račun zmanjšati prodajo okolju in zdravju ljudi neprijaznih parafinskih sveč ter rastlinskih sveč iz sojinega, palmovega ali čebeljega voska. Za povečanje proizvodnje bomo potrebovali tudi večje količine odpadnega olja. Prizadevali si bomo, da se v tujino izvozi čim manj tega odpadka (trenutno po podatkih ARSO izvozimo 95% zbranega odpadnega olja), saj ima lahko od tega korist tudi R Slovenija. Dolgoročno pa si želimo s skupaj s relevantnimi partnerji številne naravi škodljive petrokemične proizvode nadomestiti s proizvodi iz odpadnega jedilnega olja kot npr. kreme za čevlje, kreme za surfe in smuči ipd. Eden izmed naših ciljev oz. vizij za prihodnost je svetovna noviteta – v celoti biorazgradljiva nagrobna sveča, s katero bi odpravili velik ekološki problem, ki nastaja kot posledica uporabe klasičnih PVC parafinskih nagrobnih sveč.

Eden izmed osnovnih ciljev in rezultatov operacije je povečanje deleža rastlinskih sveč iz obnovljivih virov – v našem primeru iz odpadnega jedilnega olja