Odpadno jedilno olje je odpadek, za katerega praviloma ne pomislimo, da bi lahko bil škodljiv za naravo. Prav zaradi tega ga številna gospodinjstva v Sloveniji najpogosteje nepravilno odlagajo, in sicer tako, da ga preko kuhinjskega lijaka ali straniščne školjke zavržejo v javni kanalizacijski sistem. S tem ne tvegajo samo tega, da bi v svoj kanalizacijski sistem priklicali različne škodljivce ali tvegali njegovo zamašitev, temveč lahko povzročijo onesnaženje površinskih voda in podtalnice. Po strokovnih ocenah lahko 1 liter odpadnega olja onesnaži kar 1.000 litrov vode. To pa je količina vode, ki jo povprečen odrasel Evropejec porabi v 5 dneh. Jedilno olje namreč na površju vode tvori tanko nepropustno plast, ki onemogoča cirkuliranje kisika v vodo in iz nje. Prav zaradi tega dejstva pa močno škoduje vodni favni in flori.


Z 1 litrom neustrezno zavrženega odpadnega jedilnega olja lahko onesnažimo tudi do 1.000 litrov vode.

Ta količina vode je enaki količini, ki jo povprečen Evropejec porabi v 6 dneh.


Prav zaradi tega je odpadno jedilno olje prepovedano zlivati v odtoke ali kanalizacijo ter odlagati v zabojnike za zbiranje odpadkov. Prav zato morajo v skladu z zakonodajo kuhinje, ki proizvedejo več kot 20 obrokov hrane dnevno, odpadno jedilno olje zbirati in ga predati registriranemu zbiralcu odpadkov, ki poskrbi za njegovo nadaljnje ravnanje. Čeprav uredba do fizičnih oseb oz. gospodinjstev ni tako »stroga«, pa bi bilo prav zaradi zgoraj navedenih nevarnosti za okolje prav, da bi gospodinjstva odpadno jedilno olje skladiščila v plastenkah oz. katerokoli drugi primerni embalaži ter ga, ko bi se nabrala zadostna količina, odpeljala v najbližji zbirni center za ločeno zbrane odpadke, kjer ga lahko brezplačno oddajo. Druga možnost so akcije zbiranja nevarnih odpadkov ali mobilni zbirni centri, v katerih lahko oddajo tudi to vrsto odpadka.

V vsakem primeru je odpadno jedilno olje nesmiselno zavreči tudi zaradi tega, ker je izredno koristna surovina za proizvodnjo alternativnega pogonskega goriva - biodizla, kakor tudi ostalih okolju prijaznih energentov in produktov. In prav slednje bomo v socialnem podjetu BOLJE v kratkem ponudili na slovenskem trgu, z njimi pa gospodinjstvom omogočili, da bodo lahko odpadno olje na zanimiv in nevsakdanji način reciklirala kar sama.


Biodizel je gorivo za dizelske motorje, ki je za razliko od plinskega olja, le-tega pridobivamo iz nafte ali drugih mineralnih surovin, izdelan iz rastlinskih ali živalskih maščob. Biodizel je gorivo, ki ga lahko uporabimo v običajnem motorju, brez predelav.

Kakovostni biodizel v motorju zgoreva bolj čisto kot običajno dizelsko gorivo. Ker ga pridobivamo iz sprotnega prirasta rastlin ali odpadnega jedilnega olja, je biodizel obnovljivi vir energije.