Izvajamo naslednje storitve za javne zavode in gostince

Odvoz biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov


Klasifikacijska številka odpadka 20 01 08


 • Storitev opravljamo v Podravski, Osrednjeslovenski in Savinjski regiji
 • Uporabljamo lastno opremo
 • Vse zbrane odpadke predamo v predelavo
 • Vodimo evidence in oddajamo poročila

Odvoz odpadnega jedilnega olja


Klasifikacijska številka odpadka 20 01 25


 • Storitev opravljamo v Podravski, Osrednjeslovenski in Savinjski regiji
 • Uporabljamo lastno opremo
 • Vse zbrane odpadke predamo v predelavo
 • Vodimo evidence in oddajamo poročila

Čiščenje in vzdrževanje lovilcev maščob


Klasifikacijska številka odpadka 19 08 09


 • Storitev opravljamo s pomočjo partnerja
 • Storitev je na voljo v Podravski, Osrednjeslovenski in Savinjski regiji
 • Partner poskrbi za ustrezno predelavo odpadka
 • Partner uredi vso potrebno dokumentacijo

V kratkem bomo izvajali naslednje aktivnosti

Predelava odpadkov

Vizija socialnega podjetja BOLJE se nanaša na predelavo odpadnega jedilnega olja v tržno zanimive ekološke proizvode in energente, ki so okolju dosti bolj prijazni kot obstoječi.

Ozaveščanje javnosti

Veliko energije bomo usmerili tudi v boljšo ozaveščenost javnosti o nevarnostih neustreznega ravnanja z odpadnim jedilnim oljem ter v povečanje družbene sprejetosti proizvodov in energentov, proizvedenih prav iz tega odpadka.

Prodaja izdelkov

Prodajali bomo proizvode za ekološko osveščene fizične in pravne osebe širom Slovenije, ki bodo z nakupom okolju prijaznih izdelkov podprli delovanje našega socialnega podjetja ter tako izkazali družbeno in okoljsko odgovornost.