V socialnem podjetju BOLJE smo se odločili za inovativen in nekoliko drugačen način predelave odpadnega jedilnega olja, katere končni izdelki so okolju in zdravju bolj prijazni od obstoječih in imajo poleg tega tudi visoko dodano vrednost. Kot drugi na svetu bomo iz izbranega, očiščenega in obdelanega odpadnega jedilnega olja izdelovali rastlinske sveče ter naredi-si-sam komplete, s pomočjo katerih si lahko vsakdo izdela svojo svečo iz tega odpadka. S tem želimo ustvariti nova delovna mesta za najtežje zaposljive osebe, poleg tega pa dokazati, da je mogoče nekaj spremeniti na bolje, četudi to na prvi pogled ni mogoče. Z ustvarjenimi prihodki, bomo v skladu z našim poslanstvom ter področno zakonodajo sofinancirali nosilne in spremljevalne programe humanitarne organizacije Ozara Slovenija, sicer ustanoviteljice socialnega podjetja BOLJE, ter razvijali in nadgrajevali našo socialno-podjetniško idejo.


Kot drugi na svetu bomo iz izbranega, očiščenega in obdelanega odpadnega jedilnega olja izdelovali rastlinske sveče ter naredi-si-sam komplete, s pomočjo katerih si lahko vsakdo izdela svojo svečo iz tega odpadka.


Zakaj so sveče iz odpadnega jedilnega olja boljše od obstoječih

Klasične parafinske sveče, ki zasedajo največji tržni delež, okolju niso prijazne. Parafin sodi med neobnovljive vire, saj se pridobiva s suho destilacijo rjavega premoga in iz stranskih proizvodov - naftnih derivatov. Le-ti vsebujejo še veliko drugih snovi, zato ga morajo pred uporabo očistiti. Parafin je ob morebitnem zaužitju zdravju škodljiv, saj lahko povzroči hude poškodbe pljuč. Parafinske sveče ob gorenju sproščajo toksine, med drugim dobro poznane kancerogene. Pri izgorevanju parafina nastajajo saje, ki so nevarne, če jih vdihavamo. Delci saj lahko končajo globoko v pljučih in so še posebej nevarni za ljudi z astmo ali boleznimi pljuč in srca. Rastlinske sveče, med katere sodijo npr. sveče iz sojinega ali čebeljega voska, so okolju in zdravju ljudi bistveno prijaznejše od parafinskih sveč. Njihova ključna slabost je ta, da posegajo v prehransko verigo, saj so izdelane iz svežih surovin, ki bi jih lahko drugače uporabili za hrano. Poleg tega so te sveče izjemno drage in nedosegljive marsikateremu kupcu.

Klasične parafinske sveče niso okolju prijazne. Rastlinske sveče iz svežih olj pa posegajo v prehransko verigo in so izjemno drage.

Za razliko od klasičnih parafinskih sveč so sveče iz odpadnega jedilnega olja rastlinskega izvora. V primerjavi z rastlinskimi svečami iz svežih olj ali čebeljega voska, so naše sveče proizvedene iz obnovljivega vira - odpadka, ki v ničemer ne posega v prehransko verigo. Njihova ključna surovina je povsem lokalnega izvora, med tem ko se ostali voski proizvajajo v od nas oddaljenih krajih, njihov transport pa po nepotrebnem obremenjuje okolje. Naše sveče so CO2 povsem nevtralne in so dokazano zdravju in okolju prijazne. Gorijo do 25 odstotkov dlje ter pri nižji temperaturi kot parafinske sveče. Bombažni stenj, ki ga uporabljamo v naših svečah, ne vsebuje svinčevih ali nikljevih spojin. Zaradi tega manj sajijo, poleg tega pa ne oddajo za zdravje ljudi nevarnih snovi. Naše sveče vsebujejo izjemno kakovostne ter povsem netoksične laboratorijsko izdelane dišave, s katerimi nadomeščamo eterična olja. Eterična olja ne uporabljamo, saj je njihovo pridobivanje zelo dolgotrajno in zahtevno, drago in v večini primerov okoljsko nevzdržno. Zaupamo prednostim vzdržnega, odgovornega in varnega kemijskega inženiringa. Izdelava sveč iz odpadnega olja predstavlja okolju najbolj prijazen način obdelave tega odpadka, saj v prostopku predelave ne uporabljamo nikakršnih nevarnih kemikalij, zanj pa je potrebno bistveno manj energije kot v primerih predelave odpadnih jedilnih olj v druge proizvode npr. pogonska goriva. Naše sveče so bile testirane in dokazano ne škodujejo zdravju ljudi in okolju.

Izdelava sveč iz odpadnega olja predstavlja okolju najbolj prijazen način obdelave tega odpadka.

Izdelava sveč bo zagotavljala delovna mesta osebam z duševnimi motnjami

Naše sveče bodo posebne tudi zaradi tega, ker bodo nastajale izpod rok oseb, ki se spopadajo z eno izmed najbolj stigmatiziranih in nerazumljenih zdravstvenih težav - hudih in ponavljajočih se duševnih motenj. Za takšen korak smo se v socialnem podjetju BOLJE odločili zaradi zaskrbljujočih podatkov strokovnjakov, po katerih je več kot 85 odstotkov oseb s hudimi duševnimi motnjami brezposelnih ali brez plačanega dela. Številni delodajalci, predvsem zaradi napačnih informacij, oklevajo pri njihovem zaposlovanju ali pa jim dodelijo delovna mesta, ki so pod njihovimi sposobnosti in stopnjo izobrazbe. Dolgotrajna brezposelnost ima izjemno negativen učinek na njihovo duševno zdravje in je eden izmed glavnih dejavnikov poslabšanja njihovega psihičnega stanja ter razlog za hospitalizacijo. Pogoste hospitalizacije vplivajo na kakovost njihovega življenja ter življenja njihovih bližnjih, poleg tega pa predstavljajo velik zdravstveni izdatek. Zaradi tega bodo kupci naših izdelkov prispevali ne samo k izboljšanju socialno-ekonomskega položaja oseb, ki se soočajo z duševnimi motnjami, temveč jim bodo posredno pomagali še pri njihovem okrevanju, dviganju samopodobe in občutkov lastne vrednosti ter s tem prispevali k izboljšanju njihovega splošnega zadovoljstva ter kvalitete njihovega življenja.

Kupci naših izdelkov bodo prispevali k izboljšanju socialno-ekonomskega položaja oseb z duševnimi motnjami ter tako pripomogli k boljši kakovosti njihovega življenja.